Produkter & Tjänster

Restaurering

Traditionellt fönsterhantverk är ett mycket omfattande arbete som ger i det närmaste nya fönster. Beroende på graden av förfall kan ibland några av momenten uteslutas, men när det blir tal om en totalrestaurering så går den till som beskrivs här.

Många kommuner har duktig rådgivning kring hantering av äldre fönster. Vissa har också utarbetade riktlinje och råd för fastighetsägare och bostadsrätter. Mejla oss gärna för att få veta mer om just er kommun.

Nytillverkning av fönster

Vi nytillverkar gammaldags fönster enligt gamla ritningar och önskemål. Om ett fönster är I väldigt dåligt skick, kan det ibland löna sig att tillverka ett helt nytt. Vi tillverkar då ett helt nytt fönster, men med det ursprungliga utseendet. Självklart gäller detta även beslag, hörnjärn, gångjärn och så vidare.

Buller och energi

Det är relativt enkelt att åtgärda ett högt och otrevligt buller i bostaden genom att sätta in ett ljuddämpande glas. Många kommuner ger ett bidrag för bullersänkande åtgärder längs gator med högt buller. Mejla oss så sänder vi över information.

Allt gör vi med hand och hjärta!