Om Färg & Form hantverkarna


Färg & Form hantverkarna har funnits sedan 1999. Ägare Anders Ejlertsson är specialist inom traditionellt fönsterhantverk. Sedan starten har företaget fått förtroendet att genomföra renoveringar av 1000-tals fönsterpartier på fastigheter runt om i Skåne.

Färg & Form hantverkarnas goda rykte har spridit sig under åren och har tack vare ett konsekvent tillvägagångssätt och en omvittnad pålitlighet som leverantör, fått förmånen att vara med i restaureringsarbeten i mycket känsliga miljöer.

De allra flesta av företagets uppdrag rör gamla, eller till och med mycket gamla fönsterpartier, där den byggnadsvårdande tanken står i centrum. Vi ser med glädje hur man som fastighetsägare i allt större grad väljer att renovera gamla fönster i stället för att byta ut dessa till moderna och ”energieffektiva” fönster. Det senare en satsning som sällan lönar sig på våra breddgrader. Hör gärna av er till oss för mer information.

Vårt tankesätt bygger på estetik, tradition och långsiktighet. Detta har vi konsekvent hållit som ledord under alla år, och tänker fortsätta att göra det. Från en idé hemma vid köksbordet, har Färg & Form hantverkarna nu vuxit till att omfatta ett stort antal handplockade och kompetenta medarbetare som hjälper till att föra våra höga kvalitetskrav vidare. Med egna anställda tillsammans med underleverantörer kan vi genomföra väldigt stora projekt och fortfarande leverera en mycket hög kvalitet på hantverket.


Vi levererar ett högklassigt fönsterhantverk i stora projekt.