Arbetsmetoder


Här beskrivs hur vi totalrestaurerar fönster. Samma noggrannhet och känsla för detaljer och estetik gäller naturligtvis också då vi nytillverkar fönster eller gör bullerdämpande insatser.

Traditionellt fönsterhantverk är ett mycket omfattande arbete som ger i det närmaste nya fönster. Beroende på graden av förfall kan ibland några av momenten nedan uteslutas, men när det blir tal om en totalrestaurering så går den till som beskrivs nedan.

Vi plockar ned fönstren och tar dem till vår verkstad, medan karmarna restaureras på plats. Under arbetet sätter vi upp så kallade byggfönster, vilka är öppningsbara. På det sättet stör vi de boende minimalt och vi kan genomföra arbetet utifrån. Byggfönstren sluter tätt mot fasaden så att en rimlig inomhustemperatur kan hållas året om.

I verkstaden tar vi varsamt bort färg, glas, stängningsbeslag, hörnjärn och i vissa fall även gångjärn. Allt valsat och blåst glas återanvänds medan flytglas oftast byts ut. Alla beslag rostskyddas och återanvänds. Genomrostade beslag byts ut mot nytillverkade i tidstypisk stil. Fönsterbågarna lagas med nytt kådrikt kärnvirke innan de glasas och målas med traditionell svensk linoljefärg. Alla profiler hålls intakta och handslipas oftast.

Vid montering sätter vi oftast ny tätlist samt justerar bågarna så att de sitter som de ska. Fönstren putsas naturligtvis innan de sätts upp.

Standardarbetet offereras till fastpris medan tilläggsarbeten erbjuds enligt prislista beroende på materialval och tidsuppskattning.

Vi nytillverkar fönster enligt äldre förlaga.